สล็อต เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ไม่มีขั้นต่ำ | Thb999

ข้อมูลอุตสาหกรรม
รายละเอียดการติดต่อ
เบอร์ติดต่อ:
ติดต่อแฟกซ์:
อีเมล:
ที่อยู่ติดต่อ:

10 facts 20 key phrases and the alphabet

ผู้เขียน: แหล่งที่มา:ต้นฉบับ เวลาปล่อย:2023-01-22

This page has been archived and is no longer updated.

Find out more about page archiving.

A Guide to Italian- 10 facts, 20 key phrases and the alphabet

10 revealing facts about Italian. Get your head around tongue twisters and jokes.

Its also availablein Italianwith audio

Get started with 20 audio phrases and learn how to say a range of useful phrases from Hello to Pleased to meet you

Find out about missing letters and get the lowdown on accents

Facts, key phrases and the alphabet in many world languages

Interactive video course for beginners. Complete it in12 weeks.

Quick Fix: Essential phrases in Italian

Learning tips: How to learn a language

A guide to history, politics and economic background of Italy

Listen to animated phrases and conversations in Italian

BBC © 2014The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

เกี่ยวกับ สล็อต คิงคอง เกมส์ สล็อต กรณี เชื่อมต่อ

Copyright © 2002-2022 Thb999 All Rights Reserved